Loading...

Wednesday, 13 March 2013

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/GvDIcmlxSwQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ANTARA MATA KASAR DAN MATA HATI

Antara cahaya dan kegelapan, antara ilmu dan kejahilan, antara kekuatan dan kelemahan. Mata kasar mencerap cahaya untuk penglihatan, mata hati mencerap deria untuk pencerahan ilmu dalaman.

Antara tersurat dan tersirat, tersurat dapat difaham dari sudut mata kasar, tersirat tentunya mata fikir yang berpaut mata hati.